Om Klubb SAM

Klubb SAM (Småskalig Akustisk Musik) är en ideell förening som funnits i Östersund sedan 2004.

Vi har som mål att stödja och stimulera det lokala musiklivet, samtidigt som det även ligger i vårat intresse att ibland bjuda in musiker från andra delar av Sverige och världen.

Vi strävar efter ett brett utbud och hos oss är alla typer av akustisk musik välkommen, oavsett genre.

Klubb SAM har en styrelse och den består 2016 av:

Martin Sundin (ordförande), Ingrid Olsson (kassör), Petter Björnsson (sekreterare), Lovisa Lindgren och Curt Ivarsson.

 

KONTAKTA OSS

E-post: info (at) klubbsam.se