Om Klubb SAM

Klubb SAM (Småskalig Akustisk Musik) är en ideell förening som funnits i Östersund sedan november 2004.

Vi har som mål att stödja och stimulera det lokala musiklivet, samtidigt som det även ligger i vårt intresse att bjuda in musiker från andra delar av Sverige och världen.

Vi strävar efter ett brett utbud och hos oss är alla typer av övervägande akustisk musik välkommen, oavsett genre.

Klubb SAM har en styrelse och den består 2020/21 av:

Beret Bertilsdotter (ordförande), Martin Sundin (kassör), Alistair Cochrane, Mariana Östman och suppleanterna Garrett Deming, Anders Åström och Pascale Sauma-Stenberg.

KONTAKTA OSS HÄR

E-post: info (at) klubbsam.se